Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

5732 1797 440
5102 a17d 440
Reposted fromagridoce agridoce viainto-black into-black
6015 e313 440
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
4516 9865 440
Reposted fromnutt nutt viablackdrama blackdrama
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
4504 5731 440
Reposted fromnutt nutt viaKabaNewLife KabaNewLife
2010 375d
Reposted fromsoplica soplica vialajla lajla
4722 dc8d
Reposted fromGIFer GIFer vialajla lajla
2606 3358 440
Reposted fromnezavisan nezavisan vialajla lajla
6400 cf5f 440
Reposted from4777727772 4777727772 viablacktoblack blacktoblack
Nawet gdybym całował cię co dzień, przez resztę swojego życia, to w dalszym ciągu będzie to za mało.
— Cassandra Clare – Miasto Zagubionych Dusz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablacktoblack blacktoblack
0359 9a0e 440
Reposted fromursa-major ursa-major viamyslodsiewnia myslodsiewnia

May 11 2018

4277 907e 440
Reposted fromspring-flow spring-flow viapiehus piehus
4897 9af5 440
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
8106 e413 440
Reposted fromantichris antichris viainto-black into-black
6534 4aa0 440
0046 525a 440
Reposted frombuddhablink buddhablink viacandycamilla candycamilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl